Els Grups o Classes

La nostra Llar d'Infants consta de tres grups dividits per les edats.

 

- El grup de 0 a 1 any, està atès per dos educadors.

 

 

- Els altres dos grups estan atesos per un educador cada un.

 

 

Es duen a terme activitats planificades trimestralment.

S'informarà als pares per tal que puguin fer un seguiment dels coneixements que van adquirint els alumnes i les destreses que van desenvolupant. Sovint es realitzen sortides i excursions.